På goblue.dk anvender vi cookies for at optimere websitet og dets funktionalitet. Vores cookies er harmløse og krummer ikke.
Har du spørgsmål om cookies på goblue.dk kan du henvende dig til kundeservice@goblue.dk eller ringe til os på 97 42 12 00.
Butikken i Holstebro holder ferielukket uge 31 og 32

Vilkår og handelsbetingelser for varer gældende for erhvervskøb

Herunder kan du læse særlige handelsbetingelser for handel med ERHVERV, som er et tillæg til vilkår og handelsbetingelser for forbrugerkøb. Er du i tvivl om noget i forbindelse med køb hos os, er du velkommen til at kontakte os på 97 42 12 00 alle hverdage 10 - 12  eller skrive til kundeservice@goblue.dk.

Leder du efter vilkår og handelsbetingelser for forbrugerkøb, finder du dem her.

Definition af erhvervskøb

  • Hvis din bestilling på hjemmesiden indeholder et CVR/SE/EAN-nummer, eller hvis du er oprettet som erhverv/offentlig kunde, er der tale om erhvervskøb.
  • Hvis fakturaadressen indeholder firmanavn, er der tale om erhvervskøb (du må gerne få leveret en pakke privat på dit arbejde - benyt feltet med alternativ leveringsadresse til dette).

Reklamation og returnering

Goblue ApS giver ingen garanti i forhold til den solgte vare, som kunden straks skal undersøge ved modtagelsen. Reklamation over mangler skal ske straks og senest 8 dage efter at manglen er eller burde være konstateret og senest 12 måneder efter levering. Reklamation skal ske skriftligt og med begrundelse og dokumentation. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder kundens krav mod Goblue.

Forkert anvendelse, tilsidesættelse af brugsanvisninger og retningslinjer fra Goblue eller Goblues leverandører, udgør ikke en mangel, og mangelskrav bortfalder ved udførte ændringer eller fejlindgreb i varen.

Ved mangler kan Goblue omlevere eller afhjælpe, og sker det inden for rimelig tid, bortfalder kundens ret til at hæve eller rejse betalingskrav mod Goblue. Er en reklamation uberettiget, kan Goblue fakturere kunden for omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders reklamationsperiode.

Varer kan returneres senest 8 dage efter levering, hvis kunden ikke er tilfreds med det leverede og på betingelse af, at 1) varerne er ubeskadiget, ubrugte og i ubrudt originalemballage og 2) returneringen sker for kundens regning og risiko.

Ansvarsbegrænsning

Goblue er ikke ansvarlig for indirekte tab, fx tabt avance, goodwill, produktionstab, tab af data, leverandørfejl eller -svigt. Krav mod Goblue, fx pga. fejl, mangler, forsinkelse, og produktansvar, kræver under alle omstændigheder, at Goblue har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Vilkår og handelsbetingelser for erhverv er senest opdateret 22.07.2020.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 97 42 12 00 eller
send en e-mail til kundeservice@goblue.dk