Samsung Dual SIM telefoner

Samsung J3 (2016) - Black
7600491
1.380,00 
Samsung J3 (2016) - Gold
7600611
1.380,00 
Samsung J3 (2016) - White
7600581
1.380,00 
Samsung J3 (2016) Duos - Black
760049
1.380,00 
Samsung J3 (2016) Duos - White
760058
1.380,00